CÔNG TY CỔ PHẦN SYK VIỆT NAM

VPGD: Tầng 15 nhà HH03C, Khu đô thị Thanh Hà, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy SX: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: - 0913 111 615 - . Email: morningpaint.vietnam@gmail.com

 

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được trình bày dưới đây thể hiện những cam kết trong việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trang

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Sản phẩm của Công ty;

c) Hỗ trợ khi Khách hàng mua sơn của Công ty .

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin của Khách hàng mà Công ty sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ thường trú;

Cho từng mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Công ty và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện..

Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Công ty sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Công ty.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

a) Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện việc bán hàng của Công ty;

b) Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

c) Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của Khách hàng hoặc giao dịch giữa Công ty và Khách hàng;

d) Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

e) Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

f) Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm của Công ty

ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

Đối tượng tiếp nhận thông tin thuộc nhiều bộ phận khác nhau trong Công ty tuỳ theo mục đích phục vụ Khách hàng.

Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được Công ty tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Đơn vị trực thuộc khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Công ty với Khách hàng.

b) Đối tác kinh doanh mà Công ty tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công ty và đối tác kinh doanh của Công ty.

Công ty sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Công ty có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Công ty/Đơn vị trực thuộc của Công ty.

Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

Sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Công ty thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Công ty không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Công ty. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Công ty khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho Công ty.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Quyền lợi của Khách hàng

a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà đã cam kết theo Chính sách này.

c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của Công ty.

Trách nhiệm của Khách hàng

a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng sản phẩm, Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của Công ty cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho Công ty khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Công dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho Công ty là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa Công ty và Khách hàng, giữa Công ty và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website

d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website

e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội

f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.